MG 7761

Erfgenamen verantwoordelijk voor uitkering legaat

Legaten aan derden komen vaak voor in testamenten. Veelal moeten die ook nog eens vrij van rechten worden gedaan. Dat betekent dat de erfbelasting over het bedrag of de waarde van het legaat door de erfgenamen moet worden betaald. Erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, kunnen daarmee voor onaangename verrassingen komen te staan.

Volgens de wet zijn erfgenamen met hun gehele vermogen aansprakelijk om de schulden te voldoen. Zelfs de legitieme portie – het wettelijk erfdeel – is daarvoor niet veilig.
Wilt u dat risico niet lopen, dan moet u de nalatenschap verwerpen en daarbij verklaren dat u uw legitieme portie wel wilt ontvangen. Een andere mogelijkheid is het beneficiair – onder de voorwaarde dat er positief saldo overblijft na verrekening met schulden – aanvaarden van de nalatenschap.

Wilt u meer weten over de risico’s van een nalatenschap met een legaat? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Deel dit bericht