IMG 3076

Nabestaanden profiteren steeds beter van vrijstellingen erfbelasting

De verruimde vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting (in 2010 ingevoerd) hebben sindsdien aanzienlijke voordelen voor partners en kinderen van overledenen opgeleverd. Het levert de overheid in vergelijking met tien jaar geleden jaarlijks een half miljard euro minder op. Het vermogen dat elk jaar wordt nagelaten is de grens van vijftien miljard al enige jaren gepasseerd.

In meer dan de helft van de nalatenschappen gaat de erfenis naar de kinderen, tegenover tien procent naar de partner. De overige ontvangers betreffen onder meer familieleden en goede doelen. Wel is het zo dat partners grotere bedragen ontvangen dan kinderen, in 2015 gemiddeld € 83.000 tegenover € 34.000. De opbrengst voor maatschappelijke organisaties is gemiddeld € 29.000.

Zoekt u naar mogelijkheden om uw nabestaande mee te laten profiteren van vrijstellingen van schenk- en erfbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Deel dit bericht