MG 5953

Rechter nodig bij verdeling nalatenschap vóór vereffening

Wie een nalatenschap beneficiair aanvaardt, moet de vereffening daarvan afronden voordat de erfenis verdeeld kan worden. Op die manier kunnen schuldeisers hun vorderingen met voorrang incasseren. Wie eerder tot verdeling wil overgaan, moet feiten en omstandigheden aandragen waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de schulden zijn voldaan.

Bij voorgenomen eerdere vereffening moet de rechter in overleg met de betrokken partijen vaststellen of voldoende rekening is met de belangen van schuldeisers van de nalatenschap. De rechter kan op basis van dat overleg beslissen dat verdeling toch wordt aangehouden totdat de vereffening rond is. Een andere mogelijkheid is verdeling onder voorwaarden die de positie van schuldeisers waarborgen. Ook kan hij besluiten tot een gedeeltelijke verdeling die evenzo de rechten van schuldeisers van de nalatenschap overeind houdt.
Als erfgenamen ook schuldeiser van de nalatenschap zijn, dan kunnen die aanspraken worden betrokken in de verdeling.

Heeft een nalatenschap voldoende saldo en benadeling van schuldeisers niet gevreesd wordt, kan er gedurende de vereffening ook wel partieel worden verdeeld. In het geval dat erfgenamen ook vereffenaar zijn, kan dit alleen met toestemming van de rechter.

Wilt u meer weten over verdeling en vereffening van een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Deel dit bericht