MG 2395

Schenkingen op papier verlagen erfbelasting

Iedereen wil zo min mogelijk belasting betalen. Daar komt bij dat de erfbelasting tot de minst populaire belastingen hoort die in Nederland worden geheven. Een gunstige methode om erfbelasting te verminderen, is de schenking op papier. Hou je je aan de spelregels, dan hoeven de kinderen over het op papier geschonken bedrag later geen erfbelasting te betalen. Op deze manier kan men minimaal tien procent belasting besparen. Dit kan oplopen tot veertien procent bij schenking door ooms en tantes aan neven en nichten.

Wat zijn dan de spelregels waar je je aan moet houden? Allereerst moet een schenking op papier bij de notaris worden vastgelegd, met als hoofddoel dat (meestal) de ouders aan (doorgaans) hun kind in dat betreffende kalenderjaar een geldbedrag schenken. In die akte wordt ook gemeld dat de kinderen het weer (terug)lenen aan hun ouders. Vervolgens moeten de ouders een rente van zes procent betalen aan hun kinderen over dat (terug)geleende bedrag.

Bij dat laatste gaat het nogal eens zoals het niet zou moeten. Jaarlijks moet precies uitgerekend worden hoeveel rente er betaald moet worden. Wie niet betaalt of jaarlijks het rentebedrag een beetje gokt, komt zichzelf tegen, of beter gezegd: de begunstigde is het haasje.

In die gevallen negeert te Belastingdienst alle papieren schenkingen, wat weer tot gevolg heeft dat de begunstigde erfbelasting moet betalen over het volledige schenking van alle schenkingen. Ook als er een gedeelte van de rente is betaald, is de fiscus onverbiddelijk. Een juridisch procedure hiertegen voeren heeft geen zin meer, want de fiscus heeft bij de rechter in een dergelijke zaak al gelijk gekregen. Doet u schenkingen op papier, betaal dan jaarlijks het correcte bedrag aan rente aan de begunstigde. Wilt u meer weten over schenken op papier? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

 

Deel dit bericht