MG 4796

Voorzichtig met ontslagvergoeding in stamrecht-BV

In het verleden hebben veel werknemers een ontslagvergoeding meegekregen bij het min of meer gedwongen einde van hun dienstverband. Let op als u uw (aanvullend) pensioen hier uit moet betalen, maar het geld er niet meer is. Heeft u geld van de BV eerder besteed aan privézaken, dan kunt u uw pensioen niet meer aanvullen met gelden uit de BV. Daar tegenover staat dat u nog wel met de fiscus moeten afrekenen. U bent er namelijk nog wel inkomstenbelasting over verschuldigd!

Dit probleem wordt regelmatig gesignaleerd door accountants en administratiekantoren. Een ontslaguitkering wordt onbelast in een stamrecht-BV gestort en later, als de (aanvullende) pensioenuitkering zal worden uitgekeerd zou u dan in het lage belastingtarief vallen. Maar als het geld al is opgemaakt, krijgt u met een IB-aanslag te maken over het tarief dat in de jaren van opname voor u gold. U krijgt alleen geen aanslag als de BV het geld heeft gebruikt voor beleggingen terwijl die beleggingen uiteindelijk niets hebben opgeleverd.

Voor de Belastingdienst gaat het erom of u in de BV zakelijk of onzakelijk met het beschikbare geld bent omgegaan. Zo is het bijvoorbeeld geen probleem als u geld uit de stamrecht-BV aan uzelf uitleent en u die lening aflost en er een normale rente over betaalt. Als u zonder het vast te leggen geld uit de BV haalt en daar privé dingen mee gaat doen, zal er bij het bereiken van de pensioenleeftijd geen of te weinig geld zijn om de belastingclaim te doen innen door de fiscus.

Loopt u tegen dergelijke problemen aan of verwacht u ze in uw situatie? Ga tijdig in gesprek met de Belastingdienst voor een hanteerbare oplossing.

Deel dit bericht