Hoe kan ik een geregistreerd partnerschap ontbinden?

Een geregistreerd partnerschap is eenvoudiger te ontbinden dan een huwelijk. Als u tenminste geen minderjarige kinderen heeft en beide partijen akkoord gaan met de ontbinding. In dergelijke gevallen kunt u het partnerschap zonder rechterlijke tussenkomst laten beëindigen.

Voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap moeten u en uw partner een verklaring ondertekenen waarin u beiden verklaart dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht. Verder staat er in de verklaring of er sprake is van alimentatie, hoe de verdeling van gemeenschap is geregeld en of de pensioenrechten verrekend gaan worden. Uw verklaring moet worden ondertekend door één of meerdere notarissen of advocaten.

Wat kan uw notaris hierin verder voor u betekenen?
De beëindiging van het geregistreerd partnerschap is pas definitief als de verklaring is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Deze inschrijving gebeurt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Uw notaris kan dit voor u regelen. De notaris weet alles van de betreffende wet- en regelgeving en kan u op een onafhankelijke wijze bijstaan met raad en daad.