Img 2877

UBO-register laat nog op zich wachten

Een werkend UBO register is er voorlopig nog niet. UBO staat voor ultimate beneficial owners, “de uiteindelijk belanghebbenden achter rechtspersonen”. De vertraging is te wijten aan de vertraging van invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn. Na advies van de Raad van State zal het wetsvoorstel over het UBO-register pas na de zomervakantie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Dat is niet het enige probleem waarmee de minister en staatssecretaris van Financiën mee te maken hebben. Er is ook veel kritiek op het voornemen om de gegevens openbaar toegankelijk te maken. Onder meer notariaat en accountancy zijn daar felle tegenstanders van. Zij zien gevaren voor bescherming van persoonsgegevens en pleiten ervoor om de informatie slechts toegankelijk te laten zijn voor instanties die nu ook al zijn gebonden meldingen te doen in het kader van het bestrijden van witwassen.
Het is nog maar de vraag of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2018 wel zal worden gehaald.

Wilt u meer weten over registratieverplichtingen voor ondernemingen en rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Deel dit bericht