MG 4639

Kwalificatie als belanghebbende bij verzoek tot ontslag bestuurders stichting op basis van strikte regels

Uit de wet blijkt niet expliciet wie er in bepaalde gevallen belanghebbende is bij besluiten van het bestuur van een stichting. Dat betekent dat niet iedereen zomaar een ontslagprocedure tegen een stichtingsbestuurder kan instellen bij de rechtbank. Om dat te kunnen doen moet iemand als belanghebbende worden gekwalificeerd. De Hoge Raad heeft nu uitsluitsel gegeven en handvatten aangereikt.

Wie belanghebbende is, moet uit de aard van de procedure en de wettelijke bepalingen daarover worden afgeleid. Om dat te kunnen doen, geldt in de rechtspraak de zogenaamde tweekringenleer. Wie daarin tot de eerste of de tweede kring behoort, kwalificeert als belanghebbende. Tot de eerste kring behoren mensen die direct in hun eigen belang worden getroffen en daarvoor moeten kunnen opkomen. Tot de tweede kring behoren mensen die bij het onderwerp in de procedure zodanig in hun belang worden getroffen, dat daarmee ook die persoon belang heeft om daarin ook inbreng te hebben.

Om alle twijfels weg te nemen over de kwalificatie van een belanghebbende, kunt u het begrip het beste in de statuten definiëren.

Wilt u meer weten over belanghebbenden in en bij uw stichting? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 

Deel dit bericht