Aandacht voor financiƫle gevolgen na overlijden partner

20 november 2019

Wat zijn de financiële gevolgen voor uw huur of hypotheek als uw partner overlijdt? Het inkomen van samenwonenden en gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt. Zeker als er geen nabestaandenpensioen is.

Het Nibud, de SVB en de Pensioenfederatie zijn een voorlichtingscampagne gestart met de online tool geldwijzernabestaanden.nl. Deze tool geeft een overzicht op maat van de financiële regelingen na overlijden. De organisaties willen het hiermee voor consumenten makkelijker maken om uit te zoeken wat de financiële gevolgen van overlijden voor de nabestaanden zijn.

In 2018 verloren 56.000 samenwonenden en gehuwden, al dan niet met kinderen, hun partner door overlijden. Hierdoor valt ook het inkomen van die partner weg, wat vaak een forse inkomensdaling veroorzaakt. Het hangt van het inkomen van de nabestaande en de eventuele aanvullende financiële regelingen af wat het effect hiervan is op het totale huishoudinkomen.

Het wel of niet hebben van een nabestaandenpensioen maakt een groot verschil. Dit is een regeling die bij veel pensioenfondsen is opgenomen. Bij overlijden krijgen de achterblijvende partner en eventuele kinderen maandelijks een bedrag uitgekeerd. Zonder nabestaandenpensioen halveert het inkomen al snel. Met name mensen wiens partner geen pensioenregeling heeft, zoals zzp’ers of mensen met een uitkering, wordt geadviseerd met geldwijzernabestaanden.nlte checken hoe zij er financieel voor staan als hun partner overlijdt.

Bestaande regelingen na overlijden

Er bestaan uiteenlopende regelingen na overlijden:

  1. Via de overheid: Algemene nabestaanden wet (Anw), via de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  2. Via een pensioenfonds: nabestaandenpensioen, via pensioenuitvoerder
  3. Zelf geregeld: overlijdensrisicoverzekering, via verzekeringsmaatschappij. Eigen vermogen (spaargeld, beleggingen, lijfrentes)

De Geldwijzer Nabestaanden is een startpunt voor mensen die meer inzicht willen in de financiële gevolgen na overlijden. Als u heeft uitgezocht wat er financieel gezien gebeurt na overlijden, heeft u daar meer rust over.

Wilt u meer weten over de gevolgen van een overlijden voor uw financiën? Bel ons voor het maken van een afspraak.