Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht

30 mei 2023

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de uitkomst kan worden aangepast. Dat bleek onlangs uit twee uitspraken van de rechter. 

Als een aandeelhouder in een besloten vennootschap aandelen wil overdragen, zal de desbetreffende aandeelhouder meestal verplicht zijn om zijn aandelen aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Als de overdragende aandeelhouder dat doet, hebben de overige aandeelhouders in een besloten vennootschap het recht om in het kader van een aanbiedingsregeling financiële informatie van de besloten vennootschap te verkrijgen. Zonder die informatie kunnen de overige aandeelhouders immers niet nagaan of een externe financiering mogelijk is, aldus rechtbank den Haag 

In een geschil over de uitleg van een notariële akte besloot het gerechtshof Arnhem Leeuwarden dat hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht levert, dat als een van partijen er in slaagt tegenbewijs te leveren waaruit blijkt dat de notariële akte door een fout van een partijadviseur niet de partijbedoeling weergeeft over de over te nemen rekening courant schuld, de koopsom met betrekking tot dat onderdeel toch moet worden aangepast.

Financiële informatie en uitleg van de akte zijn daarom wezenlijke onderdelen bij aandelenoverdracht. Wilt u meer weten over alle rechten en plichten bij aandelenoverdracht? Bel ons voor het maken van een afspraak.