Nieuws

Klok_lampjes.png
22 juli 2022

Op gezette tijden uw bedrijfsstructuur toetsen aan maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving is geen overbodige luxe. E...

Lees meer
Glas_in_lood_ramen.png
17 juni 2022

Wie een Besloten Vennootschap erft, betaalt natuurlijk erfbelasting. U erft immers een vermogensbestanddeel. De aandelen in de Besloten Vennootscha...

Lees meer
Kaarsen.png
30 mei 2022

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voeren, is het erg handig om de afspraken die daarvoor gelden goed vast...

Lees meer
Typemachine.png
20 mei 2022

Het niet in rekening brengen van rente op een lening van de dga (directeur grootaandeelhouder) uit een BV is verkapte uitdeling. Dat blijkt uit een...

Lees meer
Kantoor.png
16 mei 2022

Een zieke vennoot in uw maatschap of firma is een persoonlijk drama voor betrokkene, maar ook een risico voor uw onderneming. Wat kunt u ter voorko...

Lees meer