Nieuws

Kaarsen.png
11 februari 2022

Soms laten samenwoners al hun financiële verkeer via een en/of rekening lopen, zonder dat zij nog eigen betaal- of spaarrekeningen aanhouden. ...

Lees meer
Nieuws_-_geld.jpg
10 december 2021

Zoals bekend is het percentage huwelijken dat op een scheiding uitloopt hoog, circa 40 %. Ook huiseigenaren krijgen hier derhalve vroeg of laat mee...

Lees meer
Ondertekenen_akte.png
08 november 2021

In nogal wat huwelijkse voorwaarden is door partners een clausule opgenomen dat zij over een weer afstand doen van aanspraken op partneralimentatie...

Lees meer
Kantoor.png
25 oktober 2021

Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem blijkt dat er na een echtscheiding problemen kunnen ontstaan qua aftrekbaarheid van hypotheekrente...

Lees meer
Klok_lampjes.png
21 oktober 2021

Soms neemt iemand via een levenstestament maatregelen om te voorkomen dat hij of zij onder curatele word gesteld, of een beschermingsbewind dan wel...

Lees meer