Nieuws

Kaarsen.png
01 oktober 2021

Partners kunnen eenvoudig afspreken dat wat zij van hun inkomen overhouden nadat de kosten van de huishouding zijn betaald, periodiek tussen beiden...

Lees meer
Gele_bloem.png
05 september 2021

In de meeste testamenten is geregeld dat kinderen bij het overlijden van een van hun ouders een niet-opeisbare vergoeding krijgt op de langstlevend...

Lees meer
Kaarsen.png
18 juli 2021

Voor minderjarige kinderen wiens ouders beide overleden zijn en er geen testamentaire voogdijaanwijzing van de ouders aanwezig is, benoemt de recht...

Lees meer
Nieuws_-_klok.jpg
18 juni 2021

Het is al lang geleden dat alleen het huwelijk als samenlevingsvorm werd geaccepteerd, niet alleen in de samenleving maar ook in de wet. Tegenwoord...

Lees meer
Glas_in_lood_ramen.png
21 mei 2021

Veel ondernemers hebben in privé een rekening-courantverhouding met hun BV. Het opgenomen bedrag wordt in veel gevallen gebruikt om de koste...

Lees meer