Nieuws Notariaat

Speelgoed.jpg
15 september 2023

Het levenstestament is een notariële akte die steeds vaker wordt opgesteld naast een “gewoon” testament. U kunt met het levenstest...

Lees meer
Typemachine.png
11 september 2023

Politiek is het al langer een heet hangijzer, de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling voorziet op dit moment in een vrijstelli...

Lees meer
Klok_lampjes.png
08 september 2023

De positie van schuldeisers van een rechtspersoon waarvan het bestaan via turboliquidatie is geëindigd, wordt verbeterd. Op 15 november 2023 t...

Lees meer
Bloemen.jpg
03 september 2023

Kopers van woningen worden wel eens geconfronteerd met het feit dat tussen koopovereenkomst en leveringsakte blijkt dat de onroerende zaak (pand en...

Lees meer
Jules-aan-het-werk.jpg
01 september 2023

Groeiende eenmanszaken zetten nogal eens hun rechtsvorm om in een bv (besloten vennootschap). Bijvoorbeeld als je onderneming groeit en meer omzet ...

Lees meer