Nieuws

Nieuws_-_beeld.jpg
07 december 2020

Voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap is het in het algemeen voldoende als de algemene vergadering daartoe besluit. Soms ech...

Lees meer
MG_4639a.jpg
04 december 2020

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de er...

Lees meer
Kaarsen.png
30 november 2020

Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notariële akte blijken. Notarissen hechten een schriftelijke verklar...

Lees meer
Receptie.png
27 november 2020

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die per 1 januari 2021 ingaat, zal niet onbeperkt gelden. Het kabinet gaat de mogelijkheid a...

Lees meer
Wachtkamer.png
23 november 2020

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op di...

Lees meer