Nieuws Notariaat

Stempel_pen_en_akte.png
20 oktober 2023

Helaas komt het nogal eens voor dat een kind in het testament van ouders onterfd wordt. Soms omdat er al heel lang geen contact is, maar ook bijvoo...

Lees meer
Spreekkamer.jpg
16 oktober 2023

Sommige samenlevingscontracten bevatten clausules over voortzetting van huur en woonrecht ingeval de samenwoning wordt beëindigd. In zo’...

Lees meer
Gang_met_beelden.png
13 oktober 2023

Wie gaat trouwen, kan de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan regelen in huwelijkse voorwaarden. Bij het maken van afspraken en die vastleggen in ...

Lees meer
Brochures.jpg
09 oktober 2023

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv op te richten. Het ministerie van Justitie en Ve...

Lees meer
Stempel_pen_en_akte.png
06 oktober 2023

Het kabinet pakt een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan. En de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wo...

Lees meer