Nieuws

Receptie.png
08 juli 2022

(Bron KNB) De streefdatum 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de gewijzigde Wet pensioenverdeling bij scheiding is niet gehaald. Na de val van he...

Lees meer
Flapperklok.png
04 juli 2022

Arbitrage bij geschillen heeft in veel contracten een plek veroverd. Geregeld wordt dan dat bij onenigheid partijen hun geschil verplicht moeten vo...

Lees meer
Bloemen_op_groene_schaal.png
01 juli 2022

(Bron KNB) De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet geen noodzaak om op korte termijn een principiële discussie aan te gaan ov...

Lees meer
Nieuws_-_rekenmachine.jpg
27 juni 2022

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrouwde stellen. Gehuwden wordt geen strobreed in de weg gelegd bij het...

Lees meer
Receptie.png
24 juni 2022

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangifte doen bij de Belastingdienst. De wet regelt hoeveel erfbelasting ...

Lees meer