Nieuws

Glas_in_lood_ramen.png
14 december 2020

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gesteld hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld o...

Lees meer
MG_4639a.jpg
11 december 2020

Wie een akte bij volmacht wil laten passeren, moet daarvoor zijn of haar handtekening laten legaliseren. Dat kan bij de gemeente of bij een notaris...

Lees meer
Nieuws_-_beeld.jpg
07 december 2020

Voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap is het in het algemeen voldoende als de algemene vergadering daartoe besluit. Soms ech...

Lees meer
MG_4639a.jpg
04 december 2020

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de er...

Lees meer
Kaarsen.png
30 november 2020

Het beroep op de startersvrijstelling of het verlaagde tarief moet uit de notariële akte blijken. Notarissen hechten een schriftelijke verklar...

Lees meer