Nieuws

Folder_standaard.png
21 maart 2022

Het registreren van partnerschap heeft altijd tot gevolg dat er ook een fiscaal partnerschap tussen betrokkenen ontstaat. Het doet er dan niet toe ...

Lees meer
Flapperklok.png
18 maart 2022

Een van de schaarse aftrekposten die er nog zijn in de Wet Inkomstenbelasting is de aftrekbaarheid van rente en kosten met betrekking tot financier...

Lees meer
Bloemen_op_groene_schaal.png
14 maart 2022

(Bron KNB) De eenmalige schenkingsvrijstelling voor personen tussen 18 en 40 jaar wordt per 2024 afgeschaft. De regering wil vooruitlopend daarop d...

Lees meer
Receptie.png
11 maart 2022

Bij plannen om te gaan samenwonen moeten partners nadenken over de verdeling van de (huishoud)kosten en hoe die betaald gaan worden uit beider inko...

Lees meer
Typemachine.png
05 maart 2022

Bestuurdersaansprakelijkheid is iets waar elke ondernemer altijd op beducht is. Wanneer bent u wel en wanneer niet aansprakelijk als bestuurder van...

Lees meer