Startersvrijstelling: graag wijzen wij u op het volgende

02 oktober 2020

Met betrekking tot de aankoop van een woning wijzen we u graag op het volgende.

Ingevolge de koopovereenkomst dient de akte van levering uiterlijk op een afgesproken datum te passeren. Wellicht dat deze datum in 2020 ligt.

Dit betekent dat u, voor zover in uw situatie van toepassing, in beginsel geen gebruik kunt maken van de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor jonge starters.

Het 0% tarief kan vanaf 2021 worden toegepast door (jonge) starters (startersvrijstelling) en is van toepassing indien er sprake is van verkrijging van een woning door een natuurlijke persoon, die meerderjarig is maar jonger dan 35 jaar. De woning moet (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf dienen en de startersvrijstelling mag niet eerder zijn toegepast.

Ook als u al een koophuis heeft, kunt u bij het kopen van een ander huis eenmalig gebruikmaken van de startersvrijstelling. Ook hier geldt weer: u gaat zelf in de woning wonen, u bent jonger dan 35 jaar en u heeft de vrijstelling niet eerder toegepast.

Indien een woning door meerdere personen wordt verkregen, wordt de startersvrijstelling voor ieder afzonderlijk beoordeeld.

Door de koper zal een schriftelijke verklaring moeten worden afgelegd dat de woning daadwerkelijk als hoofdverblijf dient en de startersvrijstelling niet eerder is toegepast.

De invulling van deze verklaring en eventuele nadere voorwaarden zullen nog door de overheid worden vastgesteld.

Indien u het passeren van de akte ten behoeve van de (mogelijke) toepassing van de startersvrijstelling wenst uit te stellen naar 2021 adviseren we u contact op te nemen met uw makelaar. De makelaar kan dan met de verkoper overleggen of verkoper akkoord gaat met uitstel van de akte van levering. De sleuteloverdracht (de feitelijke oplevering) zal dan wellicht ook later gaat plaatsvinden.

Uiteraard kunt u het vorenstaande rechtstreeks met de verkoper overleggen indien de koopovereenkomst zonder tussenkomst van een makelaar tot stand is gekomen.

We adviseren u eventueel gewijzigde afspraken schriftelijk vast te leggen en uw notaris hierover te informeren.

Neemt u gerust contact op als wij u van dienst kunnen zijn.