Nieuws

Glas_in_lood_ramen.png
23 september 2022

In Nederland is men vanaf het achttiende levensjaar meerderjarig en in beginsel zelf verantwoordelijk en bevoegd om alle vermogensrechtelijke belan...

Lees meer
Gele_bloem.png
02 september 2022

Nogal wat mensen hebben heel lang geleden een testament gemaakt en deze nooit meer aangepast aan de actuele situatie. Met soms nogal vervelende gev...

Lees meer
Flapperklok.png
26 augustus 2022

In nogal wat testamenten wordt tegenwoordig een executeur benoemd. Soms worden diens taken in het testament duidelijk omschreven, andere keren blij...

Lees meer
Ondertekenen_akte.png
09 augustus 2022

Wie in een testament is benoemd tot executeur kan dat zien als een mooi gebaar van de overledene, maar ook als een berg waar je tegenop ziet. Bij d...

Lees meer
Flyer.png
15 juli 2022

Samengestelde gezinnen zien zich na een overlijden vaak geplaatst voor onverwachte problemen. Uit recent onderzoek blijkt dat drie op de tien een t...

Lees meer