Nieuws Notariaat

Speelgoed.jpg
24 november 2023

De Belastingdienst heeft een waarschuwing voor nabestaanden laten uitgaan waarin zij aangeeft dat acht maanden na overlijden belastingrente zal wor...

Lees meer
Wachtkamer-stoelen.jpg
26 oktober 2023

In sommige testamenten wordt aan iemand een legaat toegekend in de vorm van een bedrag gelijk aan wat de begunstigde zou ontvangen als hij of zij e...

Lees meer
Stempel_pen_en_akte.png
20 oktober 2023

Helaas komt het nogal eens voor dat een kind in het testament van ouders onterfd wordt. Soms omdat er al heel lang geen contact is, maar ook bijvoo...

Lees meer
Wachtkamer.jpg
02 oktober 2023

Veel testamenten bevatten een of meer legaten, soms aan een of meer goede doelen, soms aan andere mensen in de omgeving van degene die het testamen...

Lees meer
Speelgoed.jpg
29 september 2023

In veel testamenten wordt of is een executeur aangewezen, iemand die de afwikkeling van de nalatenschap gaat verzorgen. Het kan echter voorkomen da...

Lees meer