Nieuws

Wachtkamer.png
11 juni 2021

Bij het opstellen van een testament wordt wel eens de wens geuit dat de persoon die als erfgenaam wordt aangewezen wel de erfenis krijgt, maar dat ...

Lees meer
Nieuws_-_rekenmachine.jpg
04 juni 2021

(Bron KNB) Heeft mijn overleden vader een testament? Die vraag kunnen mensen nu ook digitaal stellen aan het Centraal Testamentenregister (CTR). Hi...

Lees meer
Typemachine.png
14 mei 2021

(Bron KNB) Het wilsbekwaamheidsonderzoek. Het is niet voor iedereen altijd duidelijk waarom de notaris dit doet. Hij is toch geen arts? Om het onde...

Lees meer
Flapperklok.png
23 april 2021

De wet bepaalt dat bij een vooruitbetaling van hypotheekrente die overloopt in het volgende kalenderjaar mag worden afgetrokken in de aangifte van ...

Lees meer
Gang_met_beelden.png
09 april 2021

Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerken in gevaar brengen.
Kerkgebouwen in de verkoop, herbestemmen...

Lees meer