Nieuws

Stempel_pen_en_akte.png
08 oktober 2021

Regelmatig komt het voor dat iemand een testament laat opstellen en dat vóór ondertekening van de te passeren versie de opsteller ove...

Lees meer
Typemachine.png
24 september 2021

Bij onduidelijkheid over de omvang van een nalatenschap en aanwezigheid van schulden in een nalatenschap hebben erfgenamen de mogelijkheid om de na...

Lees meer
Klok_lampjes.png
17 september 2021

Vaak worden schenkingen van ouders aan kinderen voor een periode van vijf jaar in een notariële schenkingsakte opgenomen. Dit is een fiscaal a...

Lees meer
MG_4639a.jpg
10 september 2021

Erfenissen maak wat los! Wantrouwen bij een, meer of alle erfgenamen, onderlinge ruzies. En als iets niet naar de zin van de erfgenamen is, komt al...

Lees meer
Glas_in_lood_ramen.png
09 augustus 2021

Bij beneficiair aanvaarde erfenissen komt het regelmatig voor dat een van de erfgenamen uiteindelijk geen medewerking verleent aan de vereffening. ...

Lees meer