Nieuws

Stempel_pen_en_akte.png
10 oktober 2022

Tussen gehuwde (of als partners geregistreerde) en ongehuwde ouders bestaat nog steeds een juridisch verschil: gehuwde ouders krijgen na de geboort...

Lees meer
Kaarsen.png
03 oktober 2022

Veel mensen maken zich zorgen over de erfbelasting. Zij zijn bang, dat van hun spaargeld niets overblijft voor de kinderen omdat alles naar de bela...

Lees meer
Nieuws_-_beeld.jpg
26 september 2022

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat nog eens goed kijken naar de aanbevelingen in het rapport ‘Toezicht op het bewind va...

Lees meer
Folder_standaard.png
16 september 2022

Als u samenwoont, een geregistreerd partnerschap heeft of gehuwd bent wordt in een gesprek bij de notaris vaak ook gevraagd hoe dat nu zit met alim...

Lees meer
Receptie.png
09 september 2022

Niet alleen huwelijken stranden, ook samenwoonrelaties blijken niet altijd bestand tegen de tijd. Zonder goede afspraken vooraf – hoezeer dat...

Lees meer