Nieuws

Kaarsen.png
18 januari 2021

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die op of na 1 juli 2021 worden opgericht, moeten in de statuten e...

Lees meer
Gang_met_beelden.png
28 december 2020

Herbenoeming van bestuurders van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) is alleen mogelijk via een ondubbelzinnig daartoe geno...

Lees meer
Nieuws_-_beeld.jpg
07 december 2020

Voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap is het in het algemeen voldoende als de algemene vergadering daartoe besluit. Soms ech...

Lees meer
Wachtkamer.png
23 november 2020

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op di...

Lees meer
Receptie.png
02 oktober 2020

(Bron: KNB) Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken. Dat staat in het ontwerpbesluit wijziging Hande...

Lees meer