Curatele

Curatele

De onder curatele stelling gaat het verste van alle drie de maatregelen en is dan ook de meest ingrijpende beschermingsmaatregel voor meerderjarigen. De persoon die onder curatele is gesteld is daardoor niet meer handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij/zij over bijna niets meer zelfstandig mag beslissen en zonder de toestemming van de curator ook geen rechtshandelingen mag verrichten.

Iemand die onder curatele is gesteld heeft bescherming nodig op zowel financieel als op persoonlijke gebieden. Er is een aantal redenen waarom de rechter kan beslissen om iemand onder curatele te stellen, waaronder een geestelijke stoornis, overmatige verkwisting, gewoonte van drankmisbruik en verslaving waardoor hij/zij herhaaldelijk in het openbaar aanstoot geeft of de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Het maakt verschil op welke grond iemand onder curatele is gesteld. Zo kan het zijn dat iemand die op grond van verkwisting onder curatele wordt gesteld wel nog bepaalde rechtshandelingen kan verrichten ten aanzien van familierechtelijke aangelegenheden terwijl iemand die op grond van een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld dat niet mag.

 


 

WERKWIJZE CURATELE

In geval u curatele wil aanvragen kunt u met ons contact opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Wij kunnen het verzoekschrift daartoe voor u opmaken en indienen bij de kantonrechter. Enkele weken nadat de kantonrechter het verzoek heeft ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een zitting op de rechtbank. Hierbij begeleiden wij u.

De curator is in feite een bewindvoerder en mentor in één voor handelingsonbekwame personen. Voor de werkzaamheden van een curator verwijzen we dan ook onder andere naar de pagina’s op deze website waar de werkwijze van bewindvoering en mentorschap staan beschreven.

 


 

TARIEVEN CURATELE

Onderstaand treft u de huidige tarieven voor curatele aan:

Tarieven curatele