Inkomensbeheer

INKOMENSBEHEER

Als u vindt dat u door omstandigheden tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent uw financiën goed te beheren of daar ondersteuning in wenst, kunt u een beroep doen op inkomens- of budgetbeheer. Bij budgetbeheer verzorgen we de betaling van de vaste lasten en is het doel dat de cliënt op den duur zelfstandig weer zijn zaken gaat behartigen. Bij inkomensbeheer besteedt de cliënt niet alleen zijn/haar financiële zaken uit, maar wil deze dienstverlening aangevuld zien met tal van andere diensten zoals postverwerking, administratie, belastingaangifte en advies op maat inzake vermogensbeheer, testament, notariële volmacht, zorg, juridische vraagstukken enzovoort. In een vrijblijvend gesprek kan hiertoe een pakket in de vorm van een abonnement worden samengesteld dat tussentijds kan worden uitgebreid, ingekort of beëindigd.

Het verschil tussen beschermingsbewind en budget-inkomensbeheer is, dat bij beschermingsbewind tussenkomst van de kantonrechter is vereist en dat inkomensbeheer en budgetbeheer vrijwillig geschiedt op basis van een contract.

Inkomensbeheer is uitermate geschikt voor mensen (op leeftijd) die hun zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen. Zeker op latere leeftijd wil men genieten van het leven en het regelen van zaken niet als last gaan ervaren. Door het afgeven van een volmacht kan Pas Bewindvoering voor een cliënt ook alle zaken behartigen als de cliënt zelf geen keuzes meer kan maken. Omdat Pas Bewindvoering is verbonden met “Notariaat Pas Estate Planning” is dit voor een cliënt het aangewezen adres.

 


 

TARIEVEN INKOMENSBEHEER

Onderstaand treft u de huidige tarieven voor inkomensbeheer:

Tarieven inkomensbeheer